Vilkår for deltagelse


1.1 Vi forbeholder os retten til at rette, ændre eller opdatere disse vilkår for anvendelse efter behov. Ved ændring eller opdatering vil deltagerene få besked.

1.2 Bæredygtigt Mærke forbeholder sig retten til at afvise enhver tilmelding.

2.1 Alle priserne på hjemmesiden er ex. moms. Vi forbeholder os retten til, at ændre priserne. Såfremt at priserne vil blive ændret vil deltagerne få besked.

3.1 For at være tilmeldt Bæredygtigt Mærke og anvende mærket på din hjemmeside skal du leve op til de vilkår og betingelser, som er nævnt her.

3.2 Udfyld formularen du finder her.

3.3 Indsæt mærket på din hjemmeside.

4.1 Såfremt din virksomhed ikke lever op til gældende betingelser, vil din virksomhed få en henvendelse med 7 dages varsel til at udbedre manglerne. Sker dette ikke, mister din virksomhed retten til at anvende Bæredygtigt Mærke, og vil blive fjernet fra listen af deltagende virksomheder, uden mulighed for tilbagebetaling af vederlag.

4.2 Misbrug; såfremt ovenstående ikke er udbedret ved rimelig varsel, vil dette medføre en politianmeldelse.

5.1 Ønsker du at forlade initiativet, skal du ved en skriftlig opsigelse med mindst 30 dages varsel inden udløb af gældende periode. Opsigelse herefter udløser ikke refusion af næste periodes medlemskab, som lyder på 1.499 kr. ex. moms.

6.1 Fakturering sker for et år af gangen og betales forud. Fakturering foregår gennem firmaet HH. Holding, som ejer Bæredygtigt Mærke.

7.1 Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

8.1 Fortrydelsesret; Efter levering af servicen kan købet ikke længere fortrydes, idet det ikke længere kan tilbageleveres. Vi yder ikke fortrydelsesret hos Bæredygtigt Mærke.

9.1 Vi forbeholder os retten til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for baeredygtigt-maerke.dk. Eventuelle ændringer vil blive kommunikeret via e-mail.

9.2 Planlagte ændringer: Prisstigninger 2020. Deltagerlisten 500kr ex. moms | Virksomhedsprofil 1000kr. ex. moms.

9.3 Planlagte ændringer: Prisstigninger 2021. Deltagerlisten 500kr ex. moms | Virksomhedsprofil 1500kr ex. moms.